„Топлофикация София” ЕАД /централно управление/

Адрес: ул.”Ястребец”23 Б, ж.к Борово, 1680 София

Единнен телефон за обслужване на клиенти - 0 700 11 111 / на цената на един градски разговор/

За клиенти извън територията на Република България - +359 2 902 49 50 

Своите мнения и препоръки можете да изпращате на адрес: mnenia@toplo.bg

Информационно обслужващ център – 8.30 - 17.00 

Деловодство – 8.30  - 12.30 / 13.00  - 17.00

Каса –  8.30 -12.30 / 13.00 - 16.30 

Приемно време на дирекция „Правна” – всеки работен ден -  08.30 - 17.00   

Аварийна служба – 02 951 51 96 и 02 951 52 58

http://toplo.bg/

https://www.facebook.com/ToploSofia/

Електронни пощи – inf_r@toplo.bginfo_r@toplo.bgmnenia@toplo.bg

Възможността за връзка в реално време чрез чат-платформата на сайта  www.toplo.bg

Във официалната фейсбук страница на дружеството чрез съобщение или коментар – https://www.facebook.com/www.toplo.bg/