ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ

НА

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

 

 

 

Обществените посредници на “Топлофикация София” ЕАД са избрани с решение № 267 от 14.05.2015 г. на Столичния Общински Съвет за срок от 2 години с цел да разглеждат жалби, сигнали и предложения на граждани, да разясняват правата и задълженията им във връзка с предоставяните услуги от „Топлофикация София“ ЕАД и във връзка с възникнали спорове с дружеството.

Обществени посредници на "Топлофикация София" ЕАД:

Гергана Николова

Ралица Петкова

Деян Дянков

 

Технически сътрудник:

Ренета Петкова